Jesteś tutaj:   

Rok 2020

Dostawa serwerów, macierzy i oprogramowania wraz z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
"Dostawa serwerów, macierzy i oprogramowania wraz z wdrożeniem celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 609562 - N - 2020 dnia 12 listopada 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

3.Odpowiedzi na pytania do SIWZ 19.11.2020 r. - plik do pobrania

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 23.11.2020 r. - plik do pobrania

5.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 04.12.2020r. - plik do pobrania

6. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 10.12.2020r. - plik do pobrania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P od m. Belęcin w stronę granicy powiatu wolsztyńskiego

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2728P od m. Belęcin w stronę granicy powiatu wolsztyńskiego ”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 602268 - N - 2020 dnia 26 października 2020r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania 
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10.11.2020r. - plik do pobrania

5.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 20.11.2020r. - plik do pobrania

6.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - plik do pobrania

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3811P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Adamowo"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 521071 - N - 2020 dnia 06 marca 2020r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4 .SIWZ Adamowo - plik do pobrania

5. Informacja z otwarcia ofert 23.03.2020r. - plik do pobrania

6. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.04.2020r. - plik do pobrania

7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania