Jesteś tutaj:   

Rok 2019

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P – ul. Lipowa w Wolsztynie wraz z remontem odcinka drogi – od DK 32 do przejazdu kolejowego w m. Adamowo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 624261 - N - 2019 dnia 19 listopada 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania

2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania

3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  cz.1 , cz. 2 , cz. 3

4.POPRAWNIE OTWIERAJĄCY SIĘ KOSZTORYS POMOCNICZY DR1 -  

5.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - plik do pobrania

6.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04.12.2019r. - plik do pobrania 

7.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 17.12.2019r. - plik do pobrania

8.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  - plik do pobrania

 

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - Zakrzewo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2728P Belęcin - Zakrzewo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 618803 - N - 2019 dnia 5 listopada 2019r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4. Informacja z otwarcia ofert 20.11.2019r. - plik do pobrania

5.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 18.12.2019r. - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 60640 - N - 2019 dnia 4 października 2019r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  
4.KOSZTORYSY OFERTOWE - plik do pobrania
5.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - plik do pobrania

6. ST BRANŻA DROGOWA  09.10.2019r. - plik do pobrania

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 18.10.2019r. - plik do pobrania

8. Odpowiedzi na pytania 18.10.2019r. - plik do pobrania

9. Tabele wyrównań oraz bilans robót ziemnych 18.10.2019r. -plik do pobrania 

10. Informacja z otwarcia ofert  25.10.2019r. - plik do pobrania

11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2019r. - plik do pobrania

12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.11.2019 - plik do pobrania

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz”
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 599835 - N - 2019 dnia 19 września 2019r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 
4.STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania 27.09.2018r. - plik do pobrania

Załącznik nr 5 projekt umowy - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 04.10.2019r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.10.2019r. - plik do pobrania 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 06.11.2019 - plik do pobrania

Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego i pomieszczeń socjalnych przy Sali Sportowej w Powodowie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego i pomieszczeń socjalnych przy Sali Sportowej w Powodowie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 573856 - N - 2019 dnia 15 lipca 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 

4.Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania -

5.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

6.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

 

Przebudowa dachu na willi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Przebudowa dachu na willi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 561310 - N - 2019 dnia 14 czerwca 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na:
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3807P w m. Błocko"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528719 - N - 2019 dnia 22 marca 2019r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania