Jesteś tutaj:   

Rok 2017

Dostawa i rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracji z ePUAP

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:

"Dostawa i rozbudowa Systemu PZGiK oraz uruchomienie nowych e-usług, w tym integracji z ePUAP"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 636711 -N - 2017 dnia 28 grudnia 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

3.Odpowiedzi na pytania do SIWZ -  plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert -  plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

 

Świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:
Świadczenie usług nadzoru technicznego dla prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT500"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 627720 -N - 2017 dnia 5 grudnia 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:
„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 623311 -N - 2017 dnia 28 listopada 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Informacja z otwarcia ofert - plik do pobrania 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 619116 - N - 2017 dnia 20 listopada 2017r.

ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania   
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania
4.OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- plik do pobrania

NAPRAWIONY PLIK PDF SIWZ - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:
„Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 605026 -N - 2017 dnia 20 października 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ -  plik do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 2 -  plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania

Informacja o modyfikacji załaczników do SIWZ - plik do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik do pobrania

Zmodyfikowany zał.  nr 1 - Formularz oferty plik do pobrania 

Zmodyfikowany zał. nr 1a - Formularz techniczno cenowy sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zmodyfikowany zał. nr 6 - Projekt umowy, w tym załącznik nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia (w skrócie OPZ SIWZ) - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 10.11.2017 - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:
„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt"
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604361 -N - 2017 dnia 19 października 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania  

Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo

 

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki, Obra, Świętno i Stary Widzim"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 604237 -N - 2017 dnia 19 października 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

Odpowiedź na pytanie do SIWZ - plik do pobrania

Informacja z otwarcia ofert 31.10.2017 - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597792 - N - 2017 dnia 05 października 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania    

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania

Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt

 

 

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez założenie kartoteki budynków i lokali dla gmin wiejskich: Wolsztyn, Siedlec oraz Przemęt"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 597120 -N - 2017 dnia 04 października 2017r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załączn
ikami - plik do pobrania 

Zaktualizowany zał. nr 6 Projekt umowy - plik do pobrania   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania   

Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo

 

 

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki, Obra, Świętno i Stary Widzim"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 596730 -N - 2017 dnia 03 października 2017r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
Zaktualizowany zał. nr 6 Projekt umowy - plik do pobrania  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania   

Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Chorzemin

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Przebudowa ścieżki rowerowej Wolsztyn - Chorzemin"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 592707 -N - 2017 dnia 25 września 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn wraz z budową chodnika"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 586478  -N - 2017 dnia 14 września 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania  

Przebudowa dachu na części niższej budynku ZSO w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:
Przebudowa dachu na części niższej budynku ZSO w Wolsztynie"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536722 -N- 2017 dnia 21 czerwca 2017r.ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.07.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza – Kiełpiny – Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny – rozdzielnia gazu

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3793P Stara Tuchorza - Kiełpiny - Powodowo, odcinek 1 Kiełpiny - rozdzielnia gazu"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 536247 -N - 2017 dnia 21 czerwca 2017r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 07.07.2017r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - plik do pobrania