Jesteś tutaj:   

Rok 2016

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Topolowej do ul. Głębokiej w m. Przemęt

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Topolowej do ul. Głębokiej w m. Przemęt"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 328561 - 2016 dnia 21 października 2016r.



ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.11.2016r. - plik do pobrania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń – dokumentacja projektowa

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń - dokumentacja projektowa"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 164653 - 2016 dnia 27 lipca 2016r.



ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 10.08.2016r. - plik do pobrania  

Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

„Przebudowa dachu na budynku głównym ZSO w Wolsztynie"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 138619 - 2016 dnia 15 lipca 2016r.



ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania  
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania      

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania

Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś - Perkowo

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P - budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś - Perkowo"

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 31019 - 2016 dnia 24 marca 2016r.



ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania
3.KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT - plik do pobrania     
4.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobraniza

Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P - budowa chodnika w miejscowości Chobienice

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P - budowa chodnika w miejscowości Chobienice "

ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 16857 - 2016 dnia 18 lutego 2016r.


ZAŁĄCZNIKI:
1.OGŁOSZENIE O PRZETARGU - plik do pobrania  
2.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z załącznikami - plik do pobrania    
3.DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - plik do pobrania

4. NAPRAWIONY PLIK PDF SIWZ - plik do pobrania  

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik do pobrania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - plik do pobrania