Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2020

Powiat Wolsztyński, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020r.

Plan postępowań 2020 - plik do pobrania