Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018

Powiat Wolsztyński, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.),

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

Plan postepowań 2018 - plik do pobrania