Rok 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2017

Powiat Wolsztyński, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),

przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.

Plan postepowań 2017 - plik do pobrania