Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Komunikat Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonych do użyczenia.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 202B  tel. 68/ 384 56 50


w imieniu Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego
 Starosta Wolsztyński
  /-/ Jacek Skrobisz

 

  wykaz do pobrania