Unieważnienie naboru na partnera

KOMUNIKAT

Powiat Wolsztyński w nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego wyboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 informuje, że w związku z wycofaniem się z przedmiotowego konkursu realizacja procedury wyboru partnera zostaje unieważniona.