Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych

Treść zawiadomienia  -  plik do pobrania