Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia 16.11.2020

KOMUNIKAT

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia.

 

- Komunikat wraz z wykazem nieruchomości