Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ), Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do bycia w drodze bezprzetargowej
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 201B tel. 68/ 384 56 51.

     Starosta Wolsztyński
      /-/ Jacek Skrobisz

Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania