Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku.

 

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania;

 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • obszar D – likwidacja barier transportowych;

 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są do 30 listopada 2020 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty w ramach obszaru B, C, D, F lub G należy składać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stcznia 5

64-200 Wolsztyn,

do 21 lutego 2020 roku.

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/