Komunikat Starosty Wolsztyńskiego

Działając na podstawie§ 6.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Karpicku.

Starosta Wolsztyński
Jacek Skrobisz

 

- wyciąg z ogłoszenia