Komunikat Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie § 6.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości w Gościeszynie.

 

Starosta Wolsztyński
Jacek Skrobisz

- ogłoszenie o przetargu