Rok 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 30.11

KOMUNIKAT

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia.

 

- Komunikat

- Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia 16.11.2020

KOMUNIKAT

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia.

 

- Komunikat wraz z wykazem nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia

KOMUNIKAT

 Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2020 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Wolsztyńskiego, przeznaczonej do użyczenia.

 

- Komunikat wraz z wykazem nieruchomości

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych 2.11.2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia  wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania 

 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych

Treść zawiadomienia  -  plik do pobrania

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic dla dz. nr 184/94 Starkowo gm. Przemęt

Komunikat Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie §  6.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490), Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Gościeszynie.

Starosta Wolsztyński
Jacek Skrobisz

- wyciąg z ogłoszenia

 

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego

Działając na podstawie§ 6.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 poz. 1490) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Karpicku.

Starosta Wolsztyński
Jacek Skrobisz

 

- wyciąg z ogłoszenia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 
Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

Konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy Dyrektora ds Lecznictwa.

 

Treść ogłoszenia - plik do pobrania 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych w miejscowości Starkowo.

Treść zawiadomienia  -  plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - Wilcze

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 
Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

Komunikat Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego

Działając na podstawie § 6.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 poz. 1490) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, wyciąg z ogłoszenia o przetargu na zbycie nieruchomości w Gościeszynie.

 

Starosta Wolsztyński
Jacek Skrobisz

- ogłoszenie o przetargu

 

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 

Komunikat Starosty Wolsztyńskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ), Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do bycia w drodze bezprzetargowej
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 201B tel. 68/ 384 56 51.

     Starosta Wolsztyński
      /-/ Jacek Skrobisz

Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania 

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic działek ewidencyjnych

Zawiadomienie

o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, w tym położenia wyznaczających je punktów granicznych w miejscowości Barchlin.

Treść zawiadomienia  -  plik do pobrania

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku.

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2020 roku.

 

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie powiatu wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania;

 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

 • obszar D – likwidacja barier transportowych;

 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
  na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są do 30 listopada 2020 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty w ramach obszaru B, C, D, F lub G należy składać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stcznia 5

64-200 Wolsztyn,

do 21 lutego 2020 roku.

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej 16.01

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej

 
Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

 
Wykaz nieruchomości wraz z komunikatem Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania

I przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej Skarbu Państwa

Starosta Wolsztyński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Ogłoszenie - plik do pobrania