Rok 2019

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2018r., poz. 2204 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych do użyczenia


Komunikat Starosty Wolsztyńskiego - plik do pobrania
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania