Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od dnia 10 września 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolsztynie przy ul. 5 Stycznia 5 oraz na stronach internetowych Biuletyny Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonych w użyczenie.
Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Nieruchomościami, pok. 202B tel. 68/384 56 50.
 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania