Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Zgodnie z art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania