Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej


Starosta Wolsztyński

Działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej


Komunikat Starosty - plik do pobrania 
Wykaz nieruchomości - plik do pobrania