Programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2019r.

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w 2019 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych .

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:

-        obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych
lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);

-        obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);

-        obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty
a także w warsztatach terapii zajęciowej,);

-        obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);

-        obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);

-        obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie od 30 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

 

Projekty w ramach (obszaru B,C,D,F lub G) należy składać pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

ul. 5 Stycznia 5

64-200 Wolsztyn,

 

w terminie od dnia 30 listopada 2018 roku do dnia 1 lutego 2019 roku

 

 

Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/