Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym na dostawę sprzętu komputerowego

Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
  w ramach szacowania wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania celem rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej Starostwa Powiatowego w Wolsztynie do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Załączniki:

1.Zaproszenie - plik do pobrania

2.Formularz szacowania - plik do pobrania

3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania