Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym BDOT500

 
Zaproszenie do udziału w rozeznaniu cenowym
w ramach szacowania wartości zamówienia na wykonanie prac geodezyjnych w zakresie utworzenia bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej gmina Przemęt oraz części obrębów dla jednostki ewidencyjnej gmina Wolsztyn: Karpicko, Kębłowo, Komorowo, Niałek Wielki, Nowe Tłoki,  Obra, Świętno i Stary Widzim do projektu Cyfryzacja geodezyjnych zasobów Powiatu Wolsztyńskiego, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, poddziałanie 2.1.2. Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
 
Załączniki:
1.Zaproszenie - plik do pobrania
2.Formularz szacowania - plik do pobrania
3.Opis przedmiotu zamówienia - plik do pobrania