Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego 

Wolsztyn, dnia 25 maja 2017r.

 

Działając na podstawiez art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016r. poz. 2147, ze zm) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wolsztyńskiego przeznaczonej do sprzedaży.

                                                                                                        

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania