Programu wyrównywanie różnic między regionami III w 2018r.

Informujemy, że Powiat Wolsztyński przystąpił do realizacji „Programu wyrównywanie różnic między regionami III" w 2018 roku, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie Powiatu Wolsztyńskiego będą realizowane następujące obszary programu:


  •  obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania);
  •  obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych);
  •  obszar D (likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty a także w warsztatach terapii zajęciowej,);
  •  obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych);
  •  obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej);
  •  obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu przyjmowane będą w terminie do 30 listopada 2018 roku bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Projekty w ramach (obszaru B,C,D,F lub G) należy składać pod adresem:
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie
ul. 5 Stycznia 5
64-200 Wolsztyn,

w terminie od dnia 1 listopada 2017 roku do dnia 2 lutego 2018 roku


Szczegółowe zasady realizacji programu oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-wyrownywania-roznic