Program wyrównywania różnic między regionami III

Nabór wniosków w ramach

 „Programu wyrównywania różnic między regionami III"  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017

 

Wydział Rozwoju Powiatu i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wolsztynie, informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do ww. programu.

Treść ogłoszenia - plik do pobrania