Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 

Wolsztyn, dnia 21 stycznia 2016r.

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania