Ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 03.02.2016r.

Starosta Wolsztyński na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 22 stycznia 2016  wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej  Grass Roots Lobing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie wydania informacji o zarządzeniu wewnętrznym.