Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób do

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.


W załączeniu:
- uchwała nr 169/2016 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,
- ogłoszenie konkursowe,
- ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej wraz z formularzem.
 
Plik do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu - plik do pobrania