Rok 2016

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób do

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.


W załączeniu:
- uchwała nr 169/2016 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,
- ogłoszenie konkursowe,
- ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej wraz z formularzem.
 
Plik do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu - plik do pobrania

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.


W załączeniu:
- uchwała nr 168/2016 Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego,
- ogłoszenie konkursowe,
- ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej wraz z formularzem.

 
Plik do pobrania:

Rozstrzygnięcie konkursu - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Wolsztyn, 22 listopada 2016r. 

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Wolsztyn, 27 października 2016r. 

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

 

Wykaz nieruchomości niezabudowanej w Gościeszynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej

            Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej. 

 

WYKAZ

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.

 

                                                                                                                                                                                       

Wykaz nieruchomości Gościeszyn - plik do pobrania

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

Wolsztyn, 18 sierpnia 2016r. 

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 

Wolsztyn, dnia 24 czerwca 2016r.

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomosci - plik do pobrania -

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 

Wolsztyn, dnia 23 maja 2016r.

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania 

II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 3 działki

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 3 działki.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie - 8 działek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie - 8 działek.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 

Wolsztyn, dnia 25 kwietnia 2016r.

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania

I przetarg na sprzedaż nieruchomości w Gościeszynie

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego ogłosił I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gościeszynie.

Pełna treść ogłoszenia - plik do pobrania  
Mapa sytuacyjna - plik do pobrania

Ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego z dnia 03.02.2016r.

Starosta Wolsztyński na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2005 o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa informuje, że w dniu 22 stycznia 2016  wpłynął wniosek zawodowego lobbysty Artura Brylikowskiego zarejestrowanego pod nr 00351, świadczącego usługi na rzecz grupy lobbingowej  Grass Roots Lobing oraz Stowarzyszenia Cannabis House w sprawie wydania informacji o zarządzeniu wewnętrznym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia

STAROSTA WOLSZTYŃSKI

 

Wolsztyn, dnia 21 stycznia 2016r.

 

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 1774) Starosta Wolsztyński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                    /-/  Janusz Frąckowiak

 

Wykaz nieruchomości - plik do pobrania