Wykaz nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

WYKAZ

            Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 782) Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej:

dz. nr 103/12 - pow. 969 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/13 - pow. 939 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/14 - pow. 1205 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/15 - pow. 1278 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/17 - pow. 1748 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/18 - pow. 1754 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/19 - pow. 1626 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/20 - pow. 1797 m2 obr. Gościeszyn,

dz. nr 103/21 - pow. 1534 m2 obr. Gościeszyn,

Działka numer 103/17 stanowi drogę dojazdową i przeznaczona jest do sprzedaży w udziale wraz z działką budowlaną.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr PO1E/00034234/9 przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Księga nie wykazuje ciężarów, ograniczeń oraz hipotek.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolsztyna z dnia 17 lipca 2013r. o warunkach zabudowy, nieruchomość przeznaczona jest na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz ze zbiornikami bezodpływowymi i studniami wierconymi.

Termin zagospodarowania - 5 lat.

cena 1 m2  gruntu wynosi 21,54 zł + należny podatek VAT, 

cena 1 m2 działki 103/17 - droga wewnętrzna  wynosi 20,83 zł + należny podatek VAT. 

Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej.

Zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 powołanej wyżej ustawy termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie jest nie krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

                                                                                                                 STAROSTA

                                                                                                     /-/ Janusz Frąckowiak