Prośba

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego zwraca się z prośbą do wszystkich osób posiadających zdjęcia budynku szkoły specjalnej znajdującej się przy ulicy 5 stycznia oraz przy ul. Rzecznej 1 - sprzed jej rozbudowy- o kontakt w celu ich udostępnienia.
Proszone są również o kontakt osoby, które pamiętają obiekt z lat powojennych.
Informacje powyższe są niezbędne do dokonania wyceny nieruchomości, o zwrot której ubiegają się byli właściciele nieruchomości.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Beata Pawlaczyk, pokój nr 13 tel. 68 384 5651.