Ogłoszenie Starosty Wolsztyńskiego

OGŁOSZENIE

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

            Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 w zw. z art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) Starosta Wolsztyński, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działki numer 321 o pow. 0,4400 ha, położonej w obrębie wsi Mochy gmina Przemęt, dla której Sąd Rejonowy w Wolsztynie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr Kw. PO1E/00044273/7.

            Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.

            Akta sprawy o sygn. GK. 6853.11.2014 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, pokój nr 13, tel. 68 3845651.

 

Starosta Wolsztyński

/-/ Janusz Frąckowiak