Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
 
Treść ogłoszenia - plik do pobrania
Ogłoszenie w witrynie TED - plik do pobrania