Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a." oraz art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.)
 
Treść obwieszczenia - plik do pobrania