2020

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 1/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 2/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 3/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 4/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 5/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 6/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SPZOZ w Wolsztynie nr 7-15/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Wolsztynie 16/2020 (pobierz)

Uchwała Rady Społecznej działającej w SP ZOZ w Wolsztynie 17/2020 (pobierz)