2019

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 1/VI/2019 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 2/VI/2019 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 3/VI/2019 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 4/VI/2019 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 5/VI/2019 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 6/VI/2019 (pobierz)