2018

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 22/V/2018 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 23/V/2018 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 24/V/2018 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ 25/V/2018 (pobierz)

Porządek obrad posiedzenia Rady Społecznej działającej w SPZOZ  26/V/2018 (pobierz)