Członkowie Rady

Kadencja 2019 – 2023 r. :

1. Jacek Skrobisz – Starosta Wolsztyński – Przewodniczący Rady Społecznej;

2. Krzysztof Błaszczyk – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – członek Rady Społecznej;

3. Antoni Janik – przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego – członek Rady Społecznej;

4. Ryszard Kurp – przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego – członek Rady Społecznej;

5. Wojciech Lis – przedstawiciel Rady Miejskiej w Wolsztynie – członek Rady Społecznej;

6. Stefan Piechocki – przedstawiciel Rady Miejskiej w Wolsztynie – członek Rady Społecznej;

7. Jacek Kolesiński– przedstawiciel Rady Gminy Siedlec – członek Rady Społecznej;

8. Stanisław Jedliński – przedstawiciel Rady Gminy Siedlec – członek Rady Społecznej;

9. Janusz Frąckowiak – przedstawiciel Rady Gminy Przemęt – członek Rady Społecznej;

10. Szymon Wojciechowski – przedstawiciel Rady Gminy Przemęt – członek Rady Społecznej.

 

*Uchwałą nr  VII/43/2019 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 28 lutego 2019r.dokonano zmiany przedstawiciela Wojewody Wielkopolskiego.

Nowym członkiem Rady został wybrany Pan Krzysztof Błaszczyk.

 

*Uchwałą nr  VIII/56/2015 z dnia 19 maja 2015r. Rady Powiatu Wolsztyńskiego dokonano zmiany przedstawiciela Rady Gminy Wolsztyn do składu Rady Społecznej.

Nowym członkiem Rady został wybrany Pan Wojciech Lis.  

 

Kadencja 2015 - 2019 r.:

1. Janusz Frąckowiak - Starosta Wolsztyński - Przewodniczący Rady Społecznej,

2. Wojciech Sroka -  przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - członek Rady Społecznej (do dnia 30.03.2017r.),

3. Roman Andrys - przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego - członek Rady Społecznej,

4. Leszek Rubach - przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego - członek Rady Społecznej,

5. Dorota Gorzelniak - przedstawiciel Rady Gminy Przemęt - członek Rady Społecznej,

6. Marian Nowak - przedstawiciel Rady Gminy Przemęt - członek Rady Społecznej,

7. Piotr Krajewski - przedstawiciel Rady Gminy Wolsztyn - członek Rady Społecznej (do dnia 19.05.2015r.),

8. Stefan Piechocki - przedstawiciel Rady Gminy Wolsztyn -  członek Rady Społecznej,

9. Jacek Kolesiński - przedstawiciel Rady Gminy Siedlec - członek Rady Społecznej,

10. Stanisław Jedliński - przedstawiciel Gminy Siedlec - członek Rady Społecznej,

11. Wojciech Lis - przedstawiciel Rady Gminy Wolsztyn - członek Rady Społecznej (od dnia 19.05.2015r.), 

12. Artur Łoziński - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego - członek Rady Społecznej (od dnia 30.03.2017r.). 

 

Kadencja 2011- 2015 r.

1. Ryszard Kurp – Starosta Wolsztyński – Przewodniczący Rady Społecznej,

2. Piotr Krajewski – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – członek Rady Społecznej,

3. Roman Andrys – przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego - członek Rady Społecznej,

4. Jacek Skrobisz – przedstawiciel Rady Powiatu Wolsztyńskiego – członek Rady Społecznej,

5. Dorota Gorzelniak – przedstawiciel Gminy Przemęt – członek Rady Społecznej,

6. Marian Nowak - przedstawiciel Gminy Przemęt – członek Rady Społecznej,

7. Andrzej Rogozinski – przedstawiciel Gminy Wolsztyn – członek Rady Społecznej,

8. Lech Daleki - przedstawiciel Gminy Wolsztyn – członek Rady Społecznej,

9. Adam Cukier – przedstawiciel Gminy Siedlec – członek Rady Społecznej,

10. Piotr Mickiewicz – przedstawiciel Gminy Siedlec – członek Rady Społecznej.