Petycja Nr 2

Petycja w sprawie ograniczenia tonażu poruszających się ulicą Wolsztyńską pojazdów wielkogabarytowych/ alternatywnie zmniejszenia tonażu mostu do 10 ton (dla pojazdów cieżarowych) na Kanale Północnym na drodze powiatowej nr 3813 Stary Widzim - Świętno ( plik pdf do pobrania)  pdf
Przekazanie petycji do Zarządu Powiatu  ( plik pdf do pobrania)  pdf
Zawiadomienie o przekazaniu petycji  ( plik pdf do pobrania)  pdf
Odpowiedź na petycję  ( plik pdf do pobrania)  pdf