Rok 2019

Zbiorcza informacja

 Zbiorcza informacja za rok 2019 ( plik pdf do pobrania)  pdf

 

Petycja Nr 1

Petycja w sprawie udziału w wyborach ( plik pdf do pobrania)  pdf
Przekazanie petycji do Komisji Skarg, wniosków i petycji  ( plik pdf do pobrania)  pdf
Odpowiedź Komisji Skarg, wniosków i petycji  ( plik pdf do pobrania)  pdf
Odpowiedź na petycję  ( plik pdf do pobrania)  pdf