Rok 2018

Informacja zbiorcza za 2018r.

 Informacja zbiorcza za rok 2018 (plik pdf do pobrania)pdf


 

 

 

Petycja Nr 3

 Petycja w sprawie wystapienia z wnioskiem o środki zewnetrzne na remont
drogi powiatowej: Powodowo-Kiełpiny-St. Tuchorza-Tuchorza (plik pdf do pobrania)pdf 
Przekazanie petycji wg. własciwości i zawiadomienie (plik pdf do pobrania)pdf  
Odpowiedź na petycję (plik pdf do pobrania)pdf

 

 

Petycja Nr 2

 

 Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej: Powodowo-Kiełpiny-St. Tuchorza-Tuchorza (plik pdf do pobrania) pdf
 Odpowiedź na petycję (plik pdf do pobrania)pdf

 

 

Petycja Nr 1

 Petycja w sprawie przekazania informacji o projekcie szkoleniowym ( plik pdf do pobrania)pdf

Informacja o sposobie załatwienia petycji (plik pdf do pobrania)pdf
 

 

Petycja Nr 4

 

 Petycja w sprawie umożliwienia korzystania z basenu w ZSS Nr 4 w Wolsztynie (plik pdf do pobrania)pdf  
 Rozpatrzenie petycji przez Radę Powiatu Wolsztyńskiego (plik pdf do pobrania)pdf
 

 

 

Petycja Nr 8

 

 Petycja w sprawie wizji lokalnej na ul. Żwirowej w Wolsztynie (plik pdf do pobrania) pdf  
 Klauzula informacyjna (plik pdf do pobrania)pdf 
Odpowiedź na petycję w sprawie wizji lokalnej na ul. Żwirowej w Wolsztynie (plik pdf do pobrania)pdf


 

 

 

Petycja Nr 7

 

 Petycja w sprawie budowy chodnika w Kiełpinach (plik pdf do pobrania) pdf  
 Klauzula informacyjna (plik pdf do pobrania)pdf 
 Odpowiedź na petycję (plik pdf do pobrania)pdf

 

 

 

Petycja Nr 6

 

 Petycja w sprawie działań wykluczających brawurę w ruchu drogowym (plik pdf do pobrania)pdf   
 Klauzula informacyjna (plik pdf do pobrania)pdf
Przekazanie petycji według właściwości(plik pdf do pobrania)pdf  
Odpowiedź na petycję (plik pdf do pobrania) pdf pdf
 

 

 

Petycja Nr 5

 Petycja w sprawie utwardzenia 1,5 km drogi (plik pdf do pobrania) pdf  
 Klauzula informacyjna (plik pdf do pobrania)pdf
 Odpowiedź na petycję (plik pdf do pobrania)pdf