2014

Sprawozdawczość Powiatu na 2014 rok

Sprawozdanie za IV kwartał 2014 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za III kwartał 2014 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za II kwartał 2014 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za I kwartał 2014 rok (plik do pobrania)