2013

Sprawozdawczość Powiatu na 2013 rok

Sprawozdanie za IV kwartał 2013 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za III kwartał 2013 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za II kwartał 2013 rok (plik do pobrania)

Sprawozdanie za I kwartał 2013 rok (plik do pobrania)