2012

Sprawozdawczość Powiatu na 2012 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-27S za 2012 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-28S za 2012 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-NDS za 2012 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-Z za 2012 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-UZ za 2012 rok - uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-N za 2012 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie roczne Rb-UN za 2012 rok - uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2012 roku SP ZOZ - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2012 roku SP ZOZ - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2012 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2012 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2012 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2012 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2012 roku - o należnościach (pobierz plik)

Załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik) 

Załącznik nr 8 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 7 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 5 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik) 

Załącznik nr 4 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 2 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Załącznik nr 1 do informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku (pobierz plik) 

Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2012 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2012 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2012 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2012 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2012 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2012 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2012 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za I kw. 2012 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2012 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2012 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2012 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2012 roku - o należnościach (pobierz plik)