2011

Sprawozdawczość Powiatu na 2011 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2011 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2011 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-ST za IV kw. 2011 roku - o stanie środków na rachunku (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2011 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2011 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2011 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2011 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

 Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Informacja z wykonania bueżetu za I półrocze 2011 (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2011 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2011 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2011 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2011 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za I kw. 2011 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za I kw. 2011 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za I kw. 2011 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za I kw. 2011 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za I kw. 2011 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)