2010

Sprawozdawczość Powiatu na 2010 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego z wykonania budżetu za 2010 rok (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2010 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2010 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2010 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2010 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2010 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2010 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2010 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2010 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2010 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2010 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok (pobierz plik

Sprawozdanie Rb-27S za II kw. 2010 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za II kw. 2010 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za II kw. 2010 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za II kw. 2010 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za II kw. 2010 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Tabela kredytowa (pobierz plik)

Opinia RIO na temat możliwości spłaty kredytu długotrmionowego (pobierz plik)

Opinia RIO na temat projektu budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2010 rok (pobierz plik)

Opinia RIO na temat możliwości sfinansowania przedstawionego praz Powiat Wolsztyński deficytu budżetu w roku 2010 (pobierz plik)

Opinia RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wolsztyńskiego za I półrocze 2010 roku (pobierz plik)

Zaświadczenie US i ZUS o niezaleganiu (pobierz plik)

Uchwała budżetowa na 2010 rok (pobierz plik)