2009

Sprawozdawczość Powiatu na 2009 rok

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za rok 2009 (pobierz plik)  

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok (pobierz plik

Sprawozdanie Rb-27S za IV kw. 2009 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za IV kw. 2009 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kw. 2009 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za IV kw. 2009 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za IV kw. 2009 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za III kw. 2009 roku - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za III kw. 2009 roku - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za III kw. 2009 roku - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za III kw. 2009 roku - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za III kw. 2009 roku - o zobowiązaniach (pobierz plik)