2008

Sprawozdawczość Powiatu na 2008 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2008 roku (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-27S za 2008 rok - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za 2008 rok - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2008 rok - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za 2008 rok - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za 2008 rok - o zobowiązaniach (pobierz plik

Opinia RIO w sprawie wykonania budżeu za rok 2008 (pobierz plik)