2007

Sprawozdawczość Powiatu na 2007 rok

Sprawozdanie Rb-27S za 2007 rok - o dochodach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-28S za 2007 rok - o wydatkach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-NDS za 2007 rok - o nadwyżce/deficycie (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-N za 2007 rok - o należnościach (pobierz plik)

Sprawozdanie Rb-Z za 2007 rok - o zobowiązaniach (pobierz plik)